Để chọn được Sofa chung cư ưng ý cần có một số lưu ý đặc biệt.  Do đặc thù của chung cư là đa số có diện tích khiêm tốn, trần thấp. Vận chuyển sofa chung cư phải qua thang máy và thang bộ chung cư để lên nhà.  Trên thị trường có rất nhiều […]