Với nhu cầu sử dụng đồ dùng nội thất cao trên thực tế như hiện nay,những bộ ghế giường kéo ra đời là điều dễ hiểu do cần phải đuổi kịp thời thế phát trienr mạnh mẽ