Hiện nay ghế liền giường đang là một trong những điều thần kỳ mới lạ của các châu lục do tính kết hợp đa năng, ứng dụng thông minh của chúng đi vào đời sống giúp con người sinh hoạt dễ dàng hơn