Từ lâu mọi người đã quen sử dụng với ghế và giường đơn. Nhưng cho tới nay chiếc salon giường gỗ đã và đang được sử dụng nhiều hơn vì tính phổ biến và xu hướng của chúng