Phong cách nội thất Roman dù chỉ gắn liền với lịch sử của các vùng lãnh thổ ở Tây Âu trong một thời kì nhưng để lại tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới